PENGESAHAN PRODUK  

Langkah 1: Muat turun QR Scanner

Sila muat turun QR Scanner di sini.

Langkah 2: Imbas kod QR

Sila cari kod QR yang terdapat pada pakej produk. Nombor pengesahan ditutupi oleh lapisan berwarna kelabu. Sila gores untuk mendapatkan nombor tersebut. Kod bar Anti-Palsu juga ditunjukkan pada pakej produk. Hanya 3 cubaan dibenarkan untuk membuat imbasan QR.

Langkah 3: Sila tunggu sebelum halaman lain dipaparkan

Halaman pengesahan akan dipaparkan. Pengguna hendaklah memasukkan semua maklumat termasuk kod keselamatan. Hanya 3 cubaan diberi untuk membuat pengesahan.

PENGESAHAN KOD 

Salah satu halaman ini akan terpapar selepas anda klik untuk pengesahan.

Mesej ini akan terpapar jika pembelian anda asli

Mesej ini akan terpapar jika pembelian anda palsu atau; kod atau nombor yang salah dimasukkan